Tapiola Sinfonietta

Orkestern

Tapiola Sinfonietta

Tapiola Sinfonietta ‒ Esbo stadsorkester ‒ är en högklassig kammarorkester som gästas av många inhemska och utländska toppdirigenter och toppsolister.  Basrepertoaren omfattar stilenliga tolkningar av verk från den wienklassicistiska perioden, men de skickliga musikerna tar också med iver itu med bl.a. verk av nutidstonsättare, barnmusik och tvärkonstnärliga produktioner. Orkestern gör regelbundet besök och turnéer i hemlandet och utomlands. Som hemsal fungerar Tapiolasalen i Esbo kulturcentrum där största delen av de över 60 inspelningarna också gjorts.

 

Permanenta gäster

Inhemska och utländska dirigenter besöker regelbundet Tapiola Sinfonietta. Under sina första år hade orkestern bland andra Jorma Panula och Osmo Vänskä som konstnärliga ledare, och till gästerna har hört bland andra Paavo Berglund, Hannu Lintu, Leif Segerstam, Masaaki Suzuki och Olari Elts. Varje dirigent ställer sin egen unika färdighet till orkesterns disposition vilket gång på gång driver musikerna till nya topprestationer.  Orkesterns hedersdirigent Jean-Jacques Kantorows period (1993-2006) fick en avgörande betydelse för utvecklingen av orkesterns klang.

Men var är dirigenten?

Tapiola Sinfoniettas storlek ‒ 41 musiker ‒ och musikernas långa gemensamma historia gör det möjligt att orkestern ofta spelar utan dirigent. Då tar konsertmästaren största ansvaret för ledandet. Under dessa s.k. ledda konserter framhävs varje musikers färdighet samt orkesterns kammarmusikaliska dimension. Dirigentlösa spelningar passar däremot inte för alla verk, varför de alltid görs med eftertanke; med beaktande av verkets rytmik, textur och orkestration. För Tapiola Sinfonietta har dirigentlösa spelningar blivit en viktig framförandeform bland andra former.

Musiken berör

Tapiola Sinfonietta besöker årligen flera inhemska festivaler och ger regelbundet konserter också utomlands. De senaste turnéerna har gått till Kina och Mellaneuropa. I stadsorkesterns basverksamhet ingår också konsertupplevelser riktade till barn och seniorer.  Årligen bjuder Tapiola Sinfonietta på flera KULPS-skolelevskonserter för Esbo stads grundskolelever och orkestermusikerna besöker tiotals servicehus i sin hemstad. Orkestern spelar också ofta vid Esbo stads representationstillställningar.