Bildbanken

Ur bildbanken kan du ladda ner bilder för bruk i media och marknadsföring med anknytning till Tapiola Sinfonietta. Ladda ner bilden genom att trycka på Ladda ner-knappen, och spara därefter bilden på din egen dator. Fotografens namns bör nämnas i samband med publiceringen.

Bilder av solister och dirigenter ska publiseras den 7. august, 2015.

Ytterligare information: Marknadsföringschef Helena Ruhkala, tfn 040 514 0358 eller helena.ruhkala@esbo.fi

Tapiola Sinfonietta

Kuva: Sami Perttilä

Orkester 

Besökare 2014/2015

Besökarnas bilder är i alfabetisk ordning. Fotografens namns bör nämnas i samband med publiceringen.