Delta i den stora publikundersökningen

Tapiola Sinfonietta deltar i Suomen Sinfoniaorkesterit rf:s stora publikundersökning, som kartlägger musikupplevelserna hos besökare av klassiska konserter. Vi hoppas att Tapiola Sinfoniettas åhörare skulle berätta om sina konsertupplevelser med hjälp av blanketten. Man kan delta i undersökning under tiden 12.2-30.4.2015. Bland alla som svarar och deltar i utlottning lottas det ut priser. Delta och påverka, din åsik är viktig för oss!