Tapiola Sinfonietta förbereder sig för Sibelius 150-jubileumsåret

I januari framför Tapiola Sinfonietta dirigent Tuomas Hannikainens version av Sibelius verk Scaramouche. Hannikainen har bearbetat den ursprungligen över en timme långa balettpantomimen till en ungefär hälften så lång helhet. I stället för balett projiceras en film med Jean och Aino Sibelius brevkorrespondens som tema. En del av materialet är tidigare opublicerat. Föreställingarna är i Esbo kulturcentrum 16 och 18.1.

Vesa Sirens artikel i HS 11.11.2014